به گزارش پارس نیوز، 

جبار حمادی اظهار کرد: نخیلات شادگان نیاز شدیدی به آب دارند و این مساله می‌طلبد تا سازمان آب و برق رهاسازی آب را به سرعت انجام دهد.

وی افزود: نخل‌های شادگان تشنه هستند و باید کار رهاسازی آب برای آبرسانی به این نخیلات هرچه سریعتر انجام بگیرد تا نخل‌های باقی مانده در شادگان از بین نروند و زنده بمانند.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شادگان تصریح کرد: با توجه به شرایط خشکسالی، برای آنکه نخیلات شادگان حفظ شوند و مانند سایر نخل هایی که از بین رفته‌اند، نابود نشوند، باید آب را به این نخل‌های تشنه در شادگان رساند.

حمادی عنوان کرد: نخل های باقی مانده در شادگان بارور هستند و با توجه به این‌که کشاورزان امسال کشت‌های پاییزه خود را در شادگان از دست داده‌اند، امیدواریم با رها سازی آب نخل‌های شادگان از این شرایط نجات پیدا کنند.