به گزارش پارس نیوز، 

سردار مسعود مصدق گفت: عوامل گشت انتظامی قرارگاه های شمال و شرق این یگان، حین گشتزنی در سطح حوزه، متوجه رفتار مشکوک راننده و سرنشینان خودرو سواری در محدوده برزگراه های بابایی، خاوران، یاسینی شدند که پس از 5 عملیات مستقل ضربتی ماموران این یگان موفق شدند 7 خرده فروش مواد مخدر را شناسایی کنند. 

این مقام انتظامی با بیان اینکه در بازرسی از خودروی متهمان مقدار 71 گرم تریاک و حشیش کشف شد، تصریح کرد: پس از بازجویی اولیه، متقن شدن جرم ارتکابی متهمان، هریک از آن ها برای سیر مراحل قانونی تحویل کلانتری های مربوط شدند.