به گزارش پارس نیوز، 

سرهنگ علی محمدی گفت: از این میزان حدود ۵ میلیون ۱۰۰ هزار خدمت در حوزه خودرو و حدود ۲۰۰ هزار خدمت در حوزه موتورسیکلت ارایه شده است. 

وی به نوروز اشاره کرد و گفت: در طول ۵ روز فعالیت مراکز شماره گذاری و نقل و انتقال تهران در ایام نوروز حدود ۶ هزار و ۵۰۰ مورد خدمات به شهروندان ارایه شد که از این میزان ۵ هزار و ۲۰۰ مورد نقل و انتقال و یکهزار و ۳۰۰ مورد خدمات شماره گذاری وسایل نقلیه نو بوده است.