به گزارش پارس نیوز، 

سرهنگ دوم علی شاملو رییس پایگاه دوم پلیس امنیت پایتخت گفت: در پی گزارش واصله مبنی بر عربده کشی احدی از اراذل و اوباش های جنوب تهران و تهدید شهروندان با چاقو در رستوران سنتی در محله کن و متواری شدن از محل، موضوع در دستور کار عوامل عملیات پایگاه قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های لازم مشخص شد متهم به همراه احدی از دوستانش به رستوران سنتی مراجعه کرده بود که با احدی از مشتریان رستوران که در تخت کناری آنها نشسته بودند به گمان اینکه به او چپ نگاه کرده درگیر می‌شود و پس از نشان دادن چاقو و عربده کشی قصد حمله به وی را داشته که کارگران رستوران مانع می‌شوند. 

رییس پایگاه دوم پلیس امنیت پایتخت تصریح کرد: متهم زمانی که متوجه می‌شود صاحب رستوران با 110 تماس گرفته سریعا از محل متواری می‌شود.

وی اظهار داشت: پس از هماهنگی‌های قضایی ماموران به مخفیگاه وی مراجعه و وی را دستگیر می‌کنند.