به گزارش پارس نیوز، 

حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا گزینه‌های بعدی شهرداری از میان چهره‌های ملی انتخاب خواهند شد گفت: الزاماً موافق نیستم شهردار آینده تهران از میان چهره‌های ملی انتخاب شود. ممکن است در جریان فعالیت‌های شدید و کمرشکن اجرایی شهرداری تهران، یک چهره ملی نتواند آنطور که باید خودش را نشان دهد.

وی افزود: چهره ملی معمولاً چهره‌های ستادی هستند. به اعتقاد من شهردار تهران باید یک شهردار میدانی و پای کار باشد که شبانه‌روز کفِ خیابان باشد و بتواند انتظارات شهروندان را برآورده کند و الزاماً گزینه بعدی شهرداری تهران از میان چهره‌های ملی انتخاب نمی‌شود.

نظری تاکید کرد: واقعاً نمی‌دانیم چه مدت آقای مکارم سرپرست خواهند ماند، اما برای افزایش ثبات مدیریت، خوب است که با سازوکار مشخص، شهردار تهران مشخص شود و امیدواریم در این مدت بدنه با سرپرست همراهی کند تا کمترین مشکل برای شهر ایجاد شود.