این روش ها میتوانید خودتان حدس بزنید که بچه تان دختر است یا پسر.

از کجا بفهمیم بچه پسر است یا دختر؟/اینفوگرافی