محدودیت ترافیکی 19 بهمن ماه در محور کرج-چالوس به علت شرایط عادی ترافیکی به صورت موقتی اجرا نمی‌شود.