عکس | بازی دو روباه قرمز در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس: nationalgeographic
67282