سیف‌الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت ‌احوال با بیان اینکه برای دریافت کارت ملی هوشمند نیازی نیست شناسنامه تعویض شود، اظهار داشت: افرادی که شناسنامه شان مستعمل و کهنه شده یا تغییراتی هویتی داشته باشند، باید برای ثبت ‌نام کارت ملی هوشمند نسبت به تعویض شناسنامه اقدام نمایند.

وی افزود: این مستعمل شدن و تغییر هویت شناسنامه شامل ناخوانایی، کم رنگ شدن شناسنامه، پارگی عکس، تغییر نام و نام‌ خانوادگی و امور هویتی است، در غیر اینصورت تعویض شناسنامه برای اخذ کارت ملی هوشمند اجباری نیست.

ابوترابی درخصوص مدت زمان تعویض شناسنامه برای متقاضیان آن تصریح کرد: تعویض شناسنامه در شهرستان‌ها از یک تا 3 روز و در تهران نیز کم تر از یک ماه است، البته در تلاش هستیم که این زمان را در تهران به یک هفته کاهش دهیم.

این مقام مسئول در ادامه همچنین به ایستگاه‌های سیار برای ثبت نام کارت ملی هوشمند نیز اشاره کرد و گفت: در مراکز نگهداری سالمندان درخواست ایستگاه سیار داده می‌شود و این ایستگاه‌ها در این مراکز مستقر می‌شوند؛ اما برای خانواده‌های که سالمند در خانه دارند و امکان خروج آن ها از خانه وجود ندارد هم استقرار این ایستگاه‌های سیار بایستی با هماهنگی دفاتر پست محله باشد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال اذعان داشت: در این شرایط ابتدا بایستی مراحل تکمیل ثبت‌نام برای این افراد صورت گیرد و سپس با هماهنگی با یکی از دفاتر پست محل زندگیشان، درخواست ایستگاه سیار داده شود و در نهایت پست، ایستگاه‌های سیار را برای این افراد می‌فرستد.