بنابر اعلام مقامات محلی ایالت «وراکروز» پنج سر بریده روی کاپوت یک دستگاه تاکسی که در کنار جاده رها شده‌ بود، پیدا شده‌ است.

همچنین اجساد بدون سر این قربانیان در کیسه‌های پلاستیکی داخل خودرو پیدا شدند.

بنابر گزارش شبکه خبری بی‌بی‌سی، در فاصله دسامبر 2016 تا دسامبر 2017 میلادی، در ایالت وراکروز 2200 مورد قتل گزارش شده‌ است. همچنین 70 درصد موارد قتل‌ها دراین ایالت با جرائم سازمان یافته ارتباط داشته‌ است.