به گزارش پارس به نقل از ایسنا، شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زلزله نخست شب گذشته گوهران استان هرمزگان را در ساعت ۲۰ و ۳۹ دقیقه و ۶ ثانیه ثبت کردند.

این زمین لرزه با قدرت ۴.۵ در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

مختصات این زمین لرزه ۵۷.۷ درجه طول شرقی و ۲۶.۹ درجه عرض شمالی ثبت شده است.

زمین لرزه دوم نیز با قدرت ۴ در مقیاس امواج درونی زمین در ساعت ۲۰ و ۲۱ دقیقه و ۱۶ ثانیه ثبت شد.

این زمین لرزه در عمق ۲۰ کیلومتری زمین با مختصات ۵۷.۹ درجه طول شرقی و ۲۶.۸ درجه عرض شمالی ثبت شده است.