علی کاظمی منش در گفت و گویی با اشاره به اینکه قطار قم به کربلا از 8 آبان ماه فعالیت خود را آغاز می کند، اظهار داشت: این قطار از نوع ترکیبی است اما عمده مسیر با قطار پیموده می شود.

وی یادآور شد:۴ سرویس رفت و 4 سرویس برگشت برای قطار قم- تهران پیش بینی شده است.

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن با بیان اینکه فاصله قم تا کربلا با قطار حدود 30 ساعت است، یادآور شد: از مرز شلمچه تا ایستگاه بصره نیز مسافران با اتوبوس هایی که پیش بینی شده حرکت می کنند و این مسیر حدود 7 تا 8 ساعت است اما در مجموع طی فاصله قم تا کربلا 30 ساعت خواهد بود.

کاظمی منش با اشاره به اینکه هزینه این قطار به علاوه اتوبوس و پوشش بیمه ای 190 هزار تومان است، یادآور شد: با توجه به مسافت زمانی طولانی این سفر، پذیرایی شام و صبحانه هم در قطار سرو می شود.

وی تصریح کرد: قطارهای ویژه اربعین 4 تخته و 6 تخته هستند.