محمدحسن اصولی صفار عصر جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ماموران فرودگاه امروز هنگام بازرسی ر 115 گرم شیشه را که داخل سررسید همراه این مسافر جاسازی شده بود پیدا کردند.
وی ادامه داد: متهم 50 ساله دارای سوابق کیفری است لذا با دستور قضائی و صدور قرار قانونی روانه زندان شد.
اواخر فروردین گذشته نیز نیم کیلوگرم هروئین بسته بندی شده از معده یک مسافر در فرودگاه مشهد کشف شده بود.
فرودگاه هاشمی نژاد مشهد پس از مهرآباد دومین فرودگاه پرترافیک کشور است که بطور متوسط روزانه و در شرایط غیر پیک مسافری تا 180 پرواز ورودی و خروجی در آن انجام می شود.
خبرنگار: ندا جواهرفر **انتشار: حسین کریم زاده
7505/1858