رضا جعفرزاده درباره بلیت پروازهای اربعین اظهار کرد:‌ کسی که مدعی است بلیت پرواز اربعین گران است یک مدرک برای سازمان هواپیمایی ارسال کند تا به آن رسیدگی کند. اگر رسانه‌ها به این موضوع عنایت داشته باشند خیلی بهتر می‌توانیم اطلاع‌رسانی کنیم.

وی با بیان این‌که "آنجایی که بازرسی می‌کنیم، اقدام شده است"، تصریح کرد:‌ در صورت گرانفروشی بلیت پروازهای اربعین، هم پول بلیت را برمی‌گردانیم و هم این‌که فروشنده جریمه می‌شود.