سردار منوچهر امان اللهی اظهار داشت: جای خرسندی و توفیق است که امسال خدمت گذار مردم شریف و زوار حضرت اباعبداالله الحسین(ع) در ایام اربعین هستیم.

وی افزود: آمادگی لازم برای استقرار نظم و امنیت در استان فراهم است و در محورها برای آرامش و امنیت مسافران و زوار پیش بینی های ترافیکی صورت گرفته است.

سردار امان الهی ادامه داد: در پایانه مرز خسروی برای سهولت و راحتی زوار عزیز اقداماتی در حوزه انتظامی مهیا شده و هم اکنون تمام شرایط برای اعزام زائران فراهم است.

وی گفت: روز گذشته تعدادی از هم میهنان از چند استان داشتیم که به مرز خسروی مراجعه کردند ولی مرز هنوز باز نشده و کشور عراق آمادگی لازم را در بحث ورود و گیت های کنترل زوار با تاخیر انجام داده است .

سردار امان الهی که با رادیو اربعین گفتگو می کرد، افزود: پیش بینی می کنیم اوایل هفته آینده هماهنگی های نهایی صورت گیرد و زوار از مراجعه خودداری کنند.