شاکی در توضیح ماجرا گفت: من و همسرم به تازگی ازدواج کرده‌ایم. ما زندگی خوبی داریم و یکدیگر را دوست داریم، اما مدتی است مرد ناشناسی برای همسرم مزاحمت ایجاد می‌کند. وی از طریق تلگرام و پیامک حرف‌ها و عکس‌های توهین‌آمیز و زشتی برای همسرم می‌فرستد.

ابتدا همسرم به تماس‌ها و پیامک‌هایش اعتنایی نکرد و از مرد ناشناس خواسته بود که مزاحم او نشود، اما مرد مزاحم دست بردار نبود. همسرم حتی چند بار شماره او را بلاک کرده بود، اما او با شماره دیگری شروع به مزاحمت می‌کرد. آنقدر مزاحمت‌های مرد مزاحم ادامه داشت که همسرم موضوع مزاحمت‌های تلفنی‌اش را با من در میان گذاشت و خواست به او کمک کنم. پس از این چندین بار به مرد مزاحم پیامک دادم و از او خواهش کردم مزاحم همسرم نشود، اما فایده‌ای نداشت.

وی ادامه داد: من به همسرم اعتماد کامل دارم، اما مرد مزاحم اطلاعاتی از زندگی من و همسرم دارد که مرا نسبت به همسرم مشکوک کرده به طوری که زندگی شیرین ما را تلخ کرده است. مرد مزاحم در آخرین پیامی که در تلگرام به همسرم فرستاده، نوشته بود اگر با من ارتباط دوستانه برقرار نکنی شوهرت را به قتل می‌رسانم.

من دوست ندارم زندگی‌ام خراب شود به همین دلیل به اداره پلیس آمدم تا از مرد مزاحم شکایت کنم و راز این مزاحمت‌ها روشن شود.

با طرح این شکایت پرونده به دستور قاضی آرش سیفی، بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران برای رسیدگی در اختیار تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

بازداشت مزاحم تلگرامی در قرار ساختگی

مأموران در نخستین گام از تحقیقات دریافتند مرد مزاحم از طریق شماره‌های مختلفی برای زن جوان ایجاد مزاحمت می‌کند. مأموران در گام بعدی برای شناسایی متهم به شاکی آموزش دادند تا با مرد مزاحم در بیرون از خانه قرار ملاقات بگذارد. بدین ترتیب مأموران چند روز قبل متهم را که مرد جوانی به نام فرهاد بود در یک قرار صوری در یکی از پارک‌های شمالی تهران بازداشت کردند.

متهم در بازجویی‌ها جرم خود را انکار کرد، اما وقتی با مدارک و دلایل روبه‌رو شد، گفت که از سوی زن جوانی با گرفتن مبلغی اجیر شده برای شاکی مزاحمت ایجاد کند.

وی گفت: مدتی قبل به مهمانی یکی از بستگان دورمان رفتم. در آن مهمانی با زن جوانی به نام سوسن آشنا شدم. او شماره تلفن همراهی در اختیار من گذاشت و گفت متعلق به زن جوانی به نام شیما است. سوسن در ادامه گفت شیما مدتی است برای همسرش مزاحمت ایجاد می‌کند و از من خواست مزاحم او شوم.

سوسن گفت با دوستانم شرط بندی کرده‌ایم هر کسی بتواند با شیما ارتباط دوستانه برقرار کند، دستمزد خوبی به او می‌دهیم. ابتدا قبول نکردم، اما وقتی اصرار کرد و دستمزد خوبی برای این کار به من پیشنهاد داد وسوسه شدم و شماره شیما را گرفتم و شروع به مزاحمت کردم.

سوسن اطلاعات خانوادگی و شخصی شیما را در اختیار من می‌گذاشت و من هم با این اطلاعات او را تحت فشار قرار می‌دادم تا با من ارتباط دوستانه برقرار کند تا اینکه دستگیر شدم.

طراح مزاحمت‌های تلفنی خواهر شاکی بود

پس از اعتراف متهم، مأموران در تحقیقات دریافتند سوسن طراح مزاحمت‌های تلفنی کسی نیست جز خواهر شیما که به خاطر حسادت، مرد جوان را اجیر کرده تا مزاحم خواهرش شود. سپس مأموران سوسن را به دستور بازپرس پرونده بازداشت کردند. وی در بازجویی‌های راز مزاحمت‌های سریالی خود را حسادت زنانه اعلام کرد.

متهم گفت: من از خواهرم بزرگترم و چند سال قبل ازدواج کردم. ابتدا زندگی خوبی داشتیم، اما مدتی است با شوهرم اختلاف دارم و به همین دلیل چند بار درخواست جدایی داده‌ام.

من زندگی‌ام رو به فروپاشی بود تا اینکه مدتی قبل شیما ازدواج کرد. او ازدواج موفقی داشت و شوهرش عاشقانه او را دوست دارد. شوهر شیما همیشه برای او کادوهای گرانقیمت می‌خرد و زندگی شیرینی دارند. همین موضوع باعث حسادت من شد و تصمیم گرفتم زندگی آنها را تلخ کنم.

تحقیقات درباره این شکایت ادامه دارد.