ازدحام دلالان خرید و فروش فیش‌های حج تمتع و عمره جلوی در سازمان حج و زیارت توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرده است و بازار گرمی برای فیش های حج به راه انداخته است. 

با پیگیری از کارکنان سازمان حج، جواب و واکنشی نسبت به حضور فروشندگان فیش‌های حج نشان داده نشد و حراست بی توجه به کار خود ادامه می‌دهد. 

اظهارات دلالان خرید و فروش فیش‌های حج، حاکی از آن است که  فیش‌های حج تمتع تا سال ٨٦ با مبلغ ١٠ میلیون تومان خریداری و با ١٠ میلیون و ٥٠٠ هزارتومان فروخته می‌شود. این در حالی است که این مبلغ پایین‌تر از قیمت مصوب شده در سازمان حج و زیارت بوده و هر متقاضی‌ای را به خرید آن ترغیب می‌کند.

اخذ موافقت نامه انتقال از سازمان حج و تنظیم وکالت نامه و سند صلح در دفتر اسناد رسمی از جمله تضمینی است که توسط فروشندگان فیش‌ها به متقاضیان داده می‌شود. نکته قابل توجه این است که قول ارسال متقاضیان به حج امسال به تمامی خریداران فیش‌ها داده می‌شود و این امر جای تامل دارد.

با توجه به اعلام سازمان حج و زیارت مبنی بر اعزام دارندگان فیش‌های حج تمتع تا شهریور ماه سال ٨٥، چگونه مردم به خریداری فیش‌های حج ٨٦ اعتماد می‌کنند. همچنین تمامی ثبت نام ها برای حج امسال تمیل شده و هیچ کاروانی جایی برای متقاضیان جدید ندارد. 

 گفتنی است در شرایطی که یک سال از اعزام حجاج به حج عمره ممانعت می‌شود، خرید فیش‌های عمره هم منقاضیان قابل توجهی دارد.

به نظر می رسد غفلت سازمان حج و زیارت و عدم همکاری نیروی انتظامی باعث شده است تا در کنار نقل و انتقال قانونی فیش حج، بازار سیاه فروش فیش حج با وعده های دروغین شکل بگیرد.