به گزارش پارس ، یحیی سخنگویی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه طرح مراقبین خانگی معلولان هم اکنون در کشورهای پیشرفته در حال اجراست، اظهار کرد: این طرح سال گذشته به صورت پایلوت در ۱۰ استان کشور برگزار شد و پس از برگزاری همایش مربوط به این طرح در خردادماه سال جاری اجرای آن در سراسر کشور آغاز می شود.

وی خاطر نشان کرد: برای اجرای این طرح در سال جاری ۲ میلیارد تومان لحاظ شده است.

سخنگویی در مورد علت تغییر رویکرد مراقبت معلولان از مراکز نگهداری و توانبخشی شبانه روزی به درمان و نگهداری در دل خانواده ها بیان کرد: حضور معلول در دل خانواده و جدا نشدن از خانواده، درگیری و مداخله خانواده در درمان فرزند معلولشان و صرفه جویی در زمان و هزینه ها از علل اصلی تغییر رویکرد مراقبت از معلولان است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح، مراقبین سازمان بهزیستی در میان خانواده ها حضور می یابند و نه تنها مسایل مربوط به درمان را به خانواده ها آموزش می دهند بلکه امر درمان را نیز پیگیری می کنند.

وی همچنین به اجرای همایش مراقبین خانگی معلولان اشاره کرد و گفت: این همایش مربوط به درمان کودکان معلول در خانواده است و نتایج حاصل از اجرای طرح در ۱۰ استان کشور ارائه می شود.