این شرکت، اتصال های مناسبی را برای نصب دوربین های پرکیفیت عکاسی و فیلم برداری روی کلاه و دیگر تجهیزات همراه می سازد.
این تصویر را رالف ترنر از دوستش، دکستر مارسلینو وقتی در حال پرش آزاد بر فراز شهر میامی بود، ثبت کرده است.

 

منبع: خبرآنلاین