به گزارش پارس به نقل از ایسنا، نمایش نامه ی « اویدیپوس» اثر سنکا با ترجمه ی مصطفی اسلامیه از سوی نشر قطره به چاپ رسیده است.

ادیپوس اسطوره یونانی است که پدرش در خواب می بیند توسط او کشته می شود و به همین خاطر در کودکی به بیابانی انداخته می شود تا بمیرد، اما اودیپوس توسط پادشاه سرزمین دیگری بزرگ می شود و در یک نبرد بی آن که بداند پدرش کیست، او را می کشد.

لوکیوس آنائیوس سنکا (۴ قبل از میلاد - ۶۵ بعد از میلاد) در مقام خطیب و فیلسوف رواقی چنان که بایست، شناخته شده است. اما سنکا از بزرگ ترین نمایشنامه نویسان رم باستان نیز بوده و آثار او هم به سبب کیفیت و هم به سبب جایگاهی که در تاریخ تراژدی غرب دارد، شایان توجه بیش تر است. سنکا مضمون نمایش نامه هایش را از اساطیر یونان وام گرفته و همه نمایشنامه هایش، غیر از توئستس، داستان هایی را باز می گوید که قبلاً در آثار آیسخولوس و سوفوکلس و ائوریپیدس خوانده ایم. اما سنکا در میان این سه تن به ائوریپیدس بیش تر توجه داشت و اغلب تراژدی هایش برگرفته از آثار ائوریپیدس است. سنکا تراژدی یونانی را بر روی زمین آورد و به شخصیت هایش چهره ای کاملا انسانی بخشید و شعری باشکوه و شیوا را در روایت این غمنامه های ماندگار انسانی به کار گرفت. مضمون آثار او بیش از هر چیز عشق و نفرت و انتقام است و در توصیف صحنه های هول آور بسی بی پرواتر از یونانیان عمل می کند. در اهمیت تأثیر سنکا بر نمایشنامه نویسان عهد رنسانس و بعد از رنسانس تردید روا نیست. او الهام بخش نمایشنامه نویسان عهد الیزابت بود و بدین سان پیوندی میان دو دوره ی مهم تراژدی و نمایش نامه نویسی در غرب برقرار کرد و از این روی چهره ای ماندگار در تاریخ این هنر به شمار می رود.

بیست وششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۱۱ تا ۲۱ اردیبهشت ماه در مصلای تهران در حال برگزاری است.