به گزارش پارس، به نقل ازموسیقی ما، آریا عظیمی نژاد دلیل این تقدیر و قدردانی را پرداختن به موسیقی ناحیه علی آباد کتول در مجموعه سریالهای پایتخت اعلام کرد ودر این باره اظهار داشت: در ساخت موسیقی این سریال، از نواهای محلی علی آباد کتول استفاده کرده ایم چرا که موقعیت جغرافیایی این شهر که در مجاورت و همسایگی با ترکمن ها و استان مازندران و نیز نزدیک بودن به موسیقی استان خراسان، این موسیقی بسیار جای کار کردن داشت.

وی با اشاره به اینکه ترکیب موسیقی علی آباد کتول با موسیقی مازندران و ترکمن و همچنین دو تارنوازی خراسان تنوع زیادی را در کار ایجاد کرده است، تاکید کرد: دومین عنصر برای انتخاب علی آباد کتول به سبب یکسری اتفاقاتی بود که در ۲۵ سال گذشته برایم در این شهر اتفاق افتاده بود که مرا همچنان به این خطه دل بسته کرده است به طوری که هنوز مادر من در این شهر زندگی می کند.

به گفته وی مسیر حرکت موسیقی سریال « پایتخت ۲» تلفیقی در سازهای جنوب و موسیقی سنتی محلی علی آباد کتول است.

او امروز برای شرکت در این مراسم عازم این شهر شده است تا پاسخگوی محبت مردم هنر دوست این شهر باشد.