اوحدی افزود: این بسته ها بنا بر نیاز و درخواست زائران، ۳ و ۵ و ۷ و ۱۰ و ۱۴ روزه است و داوطلبان می توانند در سامانه این سازمان نام نویسی کنند.

 

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: کسانی که برای حج عمره یا تمتع ودیعه گذاری کرده اند؛ به دلیل امضاء تفاهمنامه با بانک های ملی و ملت با انتخاب گزینه استفاده از تسهیلات در سامانه سازمان حج، از تسهیلات مد نظر در سفر خود بهره مند شوند.

 

او افزود: روزانه به طور میانگین ۸۰ گروه رهسپار عتبات عالیات می شوند و هر هفته ۵۵ پرواز انجام می شود.