گل میخهای موجود در کف پوتینها ابزاری مناسب برای حرکت بی خطر در سطوح برفی و یخی محسوب می شوند اما استفاده از این کفشها در فضاهای سرپوشیده که خبری از یخ و برف نیست به سختی صورت می گیرد.

 

اکنون یک مخترع سوئدی دست به کار شده و ایده جالب توجهی را برای حل این مشکل ابداع کرده است.

 

محصول خلاقانه این مخترع Gripforce نام دارد. در کف این پوتین گل میخهایی وجود دارد که صاحب آن می تواند با توجه به سطحی که بر روی آن راه می رود آنها را در دل کف کفش جمع کرده یا باز کرده و مانع از سرخوردن پوتین شود.

 

متفاوت ترین پوتینهای دنیا را ببینید

 

 

در حالت عادی این گل میخها در حالت جمع قرار داشته اما صاحب پوتین می تواند با فشردن دکمه کوچکی که در بخش داخلی هر یک از آنها قرار دارد گل میخها را از جای خود خارج کرده و پوتین را به بهترین پوشش پاها جهت راه رفتن یا حتی دویدن بر روی برف و یخ آماده کند.

 

بدین ترتیب پوتین ها در حالتی که گل میخها باز شده اند به راحتی در برف و یخ نفوذ می کنند.

 

این مخترع سوئدی ایده خود را در قالب طرحهای متنوع ابداع کرده است تا سلایق مختلف را پاسخگو باشد.