پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران با کمبود مواجه است، اظهار داشت: این امر به دلیل عدم تعهدات دولت بوده است.

 

وی افزود: شهرداری تهران در خصوص افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی اقدامات مثبتی انجام داده اما دولت نیز در این زمینه باید به شهرداری کمک کند.

 

 رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه امسال بیش از 110 واگن از تولیدات داخلی کشور به ناوگان ریلی اضافه شده است، گفت: تا پایان سال بیش از 100 واگن به ناوگان حمل و نقل ریلی اضافه خواهد شد.

 

سروری با بیان اینکه با امکانات محدود توانستیم مطالبات مردم را پرداخت کنیم، تصریح کرد: از دولت تقاضا داریم که به شهرداری کمک کند و سهم خود را در ناوگان حمل و نقل عمومی پرداخت کند.

 

وی با بیان اینکه به دلیل کمبود بودجه نمی توانستیم خطوط مترو را متروک نگه داریم، گفت: مدیریت شهری تلاش دارد تا هر چه سریعتر برای تأمین واگن، اقداماتی را انجام دهد.