در اوایل سال 2016،‌ دانشجویان دانشگاه لندن از داده‌های جغرافیایی مرکز تحقیقات سازمان ثبت اسامی نام خانوادگی برای ساخت یک وبسایت استفاده کردند. 

این وبسایت بر اساس میزان تکرار نام‌های خانوادگی افراد تنظیم شده که در اصل نشان می‌دهد چند درصد مردم کشورهای مختلف، نام خانوادگی تکراری دارند. 

این نقشه جدا از آنکه محبوبیت نام خانوادگی شما را نشان می‌دهد، مانع شیوع بیش از حد آن اسم در آینده می‌شود. 

نام خانوادگی دور به عنوان رندوم برای دستیابی به آمار انتخاب شد و سنت کیتس و نویس به عنوان کشوری که از هر 320 نفر، یک نفر نام خانوادگی‌اش دور است در صدر قرار گرفت.

بقیه کشورهای انتخابی برای به دست آمدن آمار نسبی نیز به ترتیب زیر می‌باشند: 

گینه: 401 نفر

ایالت متحده جزیره ویرجین: 1/267 نفر

آنگویلا: 1/922 نفر

آنتیگوا و باربودا: 2/615 نفر

کانادا: 7/263 نفر

موناکو: 7/390

ایرلند: 8/173 نفر

ساحل عاج: 8/358 نفر

فرانسه: 10/260 نفر

سنت کیتس و نویس کشوری است جزیره‌ای در دریای کارائیب، غرب آنتیگوا و باربودا و شرق جزایر ویرجین آمریکا و با جمعیتی حدود 52٬000 نفر. پایتخت آن باستر است. حکومت آن پادشاهی و زبان رسمی آن انگلیسی است. نام آن تا سال 1986 سنت کریستوفر و نویس بود.