• لینک کوتاه
 • کد خبر: 37695

  معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق آن دسته از دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار که به هر نحو از شمول مقررات قانون تأمین‌اجتماعی خارج و مشمول مقررات سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی می‌شوند؛ دستور اداری نحوه تداوم پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی را صادر کرد.

  به گزارش پارس ، به نقل از فارس، براساس دستور اداری صادر شده، مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار آن دست از بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی که در حین استفاده از مستمری مذکور، مشمول مقررات سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی قرار می گیرند تا زمانی که سابقه پرداخت حق بیمه خود نزد سازمان تأمین اجتماعی را برابر ضوابط و مقررات قانونی مربوط به نقل و انتقال حق بیمه به صندوق ذی ربط منتقل نکنند، علی رغم شمول مقررات صندوق مقصد برایشان همچنان قابل پرداخت بوده و مادامی که سوابق آنها در سازمان تأمین اجتماعی محفوظ است، پرداخت مستمری یادشده با لحاظ مفاد بندهای ۲ و ۳ ماده ۹۳ قانون تأمین اجتماعی ادامه خواهد داشت.

  در دستور اداری صادر شده از سوی معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی تأکید شده است: پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار آن عده از بیمه شدگان که پس از شمول مقررات سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی بر آنها، سوابق بیمه ای خود را نیز از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق دیگر منتقل می کنند؛ از تاریخ انتقال سابقه (تاریخ صدور چک توسط شعبه) ، به علت حذف سابقه در سازمان تأمین اجتماعی، قطع خواهد شد.

  بازنشستگی چک حقوق درآمد قانون اجتماعی تأمین جزئی مستمری ازکارافتادگی

  ارسال نظر

  آخرین اخبار
  پربحث ترین ها
  سایر رسانه ها