سردار سید حمید صدرالسادات گفت: در سال گذشته با همت و تلاش بازرسان این سازمان ، 4 باند جعل مدارک مربوط به معافیت ها و پایان خدمت در سطح شهر تهران و 6 باند جعل دیگرنیز در سایر استان ها، شناسایی شد.

وی افزود: در سال گذشته، 89 فقره پرونده جعل از شهر تهران و 55 فقره پرونده از سایر استان ها به مراجع قضائی ارجاع شده است، که منجر به دستگیری 404 نفر درشهر تهران و 512 نفر در سطح استان ها شد .

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا، از ابطال 637 کارت معافیت و پایان خدمت که دارای فرایند جعلی بوده خبر داد و تاکید کرد: با توجه به تدابیر اندیشیده شده دیگر امکان جعل کارت وجود ندارد و بیشتر تخلفات و جرایم در حوزه جعل فرایند دریافت کارت است.

اقدامات سازمان وظیفه عمومی ناجا در سال 94

صدرالسادات با اشاره به اینکه در سال گذشته در سطح سازمان بیش از 170 مورد بازرسی صورت گرفته است، گفت: در سال 94، علاوه بر بازرسی فیزیکی، نظارت های سیستمی از سامانه های وظیفه عمومی نیز انجام شد.

وی اضافه کرد: در سال گذشته به منظور آگاه سازی این سازمان از شگردهای جاعلین، سه دوره کلاس آگاه سازی با حضور 311 نفر کارکنان برگزار شد.

این مقام ارشد انتظامی مطرح کرد: همچنین 6 جلسه ملاقات مردمی در دفتر نظارت های همگانی بازرسی کل نیروی انتظامی با حضور هیئت رئیسه و معاونان سازمان وظیفه عمومی برگزار ، که در این ملاقات ها به مشکلات 2 هزار و 875 نفر به صورت چهره به چهره رسیدگی شد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا خاطر نشان کرد: 800 پیام نیز شامل تقدیر،شکایت و انتقاد از طریق سامانه 197 به سازمان وظیفه عمومی ناجا واصل شده که مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی در خصوص برنامه های سال جاری بازرسی سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: درصدد هستیم که برنامه های بازرسی سازمان وظیفه عمومی ناجا و عملکردهای استانی را به سمت ارتقاء کیفیت سوق داده و تمرکزبیشتر برنظارت های سیستمی داشته باشیم، همچنین برنامه های پیشین با قدرت بیشتر در سال جاری ادامه می یابد.

سردار صدرالسادات گفت: بررسی عملکرد بازرسی سازمان وظیفه عمومی ناجا در سال های گذشته بیانگر کیفی شدن اهداف برنامه ریزی شده بوده که این موضوع تاثیرات مثبت زیادی در نحوه عملکرد سازمان و رضایتمندی عمومی مردم داشته است.