به گزارش پارس به نقل از ایسنا، کتی استاکتون پس از به دنیا آوردن بچه اش مدام او را اذیت و آزار می داد تا این که عاقبت یک روز او را درون یک کیسه پلاستکی گذاشت و کنار جاده رها کرد.

پلیس می گوید بچه بر اثر خفگی جان باخته است. کتی استاکتون در ماه فوریه گناهکار شناخته شد.