به گزارش پارس به نقل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی، حجت الاسلام جعفری اصفهانی در کتاب خاطرات خود می نویسد: یک شب در ماه رمضان در برنامه افطاری که با آیت الله طالقانی داشتم از وی در مورد دکتر (شریعتی) پرسیدم. سوال کردم نظر شما در رابطه با صحبت هایی که درباره دکتر می شود، چیست؟ وی گفت: « دکتر تحصیل کرده حوزه علمیه قم نیست. ایشان یک دانشگاهی است و تمام دنیا را گشته است. روشنفکر است و آن طوری که از یک طلبه انتظار داریم، نباید از او انتظار داشته باشیم. در حال حاضر نفع ایشان بیشتر از ضررش است. »

یکی از خاطرات من نیز راجع به دکتر در زندان کمیته است. زندان کمیته، برج مانند بود که به دست سرتیپ زندی پور اداره می شد. آرایشگری آنجا بود که با زندانیان انس گرفته بود و همیشه سر صحبت را با آنها باز می کرد. از گرفتاری های آنها سوال می کرد. یک روز که به آرایشگاه رفته بودم، از رفتار دکتر در این زندان برایم تعریف کرد و گفت: « شریعتی ۱۸ ماه در سلولی که در حال حاضر شما زندانی هستید، بود. تصور ما این بود که دکتر فرد اوباشی است. در حالی که وی تا صبح بیدار می ماند، عبادت می کرد و نماز شب می خواند. این برنامه همیشگی او بود. هیچ وقت عبوس و گرفته نمی شد. دوستان و آشنایانی که به ملاقات وی می آمدند، شیرینی و میوه می آوردند. دکتر آنها را در وضوخانه می گذاشت تا زندانیان استفاده کنند. »