به گزارش پارس ، دکتر مراد هاشم زهی در گفت وگو با (ایسنا) ، درباره آخرین اخبار از ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی گفت: هیات مدیره نظام پزشکی های شهرستان ها ۲۷ اسفند سال گذشته به منظور تعیین رییس و هیات رییسه و همچنین تعیین نماینده ها برای حضور در مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، تشکیل جلسه دادند.

وی افزود: سه هفته پس از مشخص شدن نمایندگان هیات مدیره نظام پزشکی های شهرستان های مختلف، باید مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به منظور تعیین رییس کل و همچنین اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی تشکیل شود.

رییس هیات مرکزی نظارت بر ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی ادامه داد: بر این اساس از نظر قانون باید تا یک هفته آینده مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی برای تعیین رییس کل و اعضای شورای عالی تشکیل شود.

هاشم زهی با بیان اینکه هیات نظارت به تنهایی نمی تواند جلسه مجمع عمومی نظام پزشکی را تشکیل دهد، گفت: سازمان نظام پزشکی باید در زمینه محل برگزاری جلسه و اطلاع رسانی به اعضا اقدام کند. در این زمینه مکاتباتی از سوی هیات نظارت بر انتخابات با رییس کل سازمان صورت گرفته است.

وی در پایان افزود: در مجموع بر اساس قانون باید تا یک هفته آینده مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی تشکیل و رییس کل و اعضای شورای عالی این سازمان مشخص شوند. تمام اقدامات مربوطه با نظارت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات صورت خواهد گرفت.