به گزارش پارس به نقل از فارس، مدت هاست بحث حذف نام خلیج فارس و استفاده از واژه های جلعی خلیج یا خلیج عربی مورد بحث و اختلاف میان کشورمان با کشورهای عرب حوزه خلیج همیشگی فارس و حتی برخی از سایت ها نظیر گوگل شده است و متاسفانه در برخی موارد مسولین فرهنگی بودن توجه به این نکته با این کشورها به مراوده پرداخته اند.

در سال های گذشته همواره حضور فیلم های و سینماگران ایرانی در جشنواره های مانند دبی، ابوظبی و دوحه که با نگاهی ضد ایرانی می کوشند در راستای جنگ نرم با کشورمان حرکت کنند مورد انتقاد قرار گرفته است اما صبح امروز روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در اقدامی بحث برانگیز ضمن اعلام نمایش فیلمی از تولیدات این مرکز در جشنواره خلیج دبی به تبلیغ این جشنواره بدون استفاده از نام خلیج فارس پرداخته است.

این اقدام روابط عمومی مرکز گسترش در حالی انجام شده است که سال گذشته حضور مسولان این مرکز در جشنواره ایدفا که فیلمی ضدایرانی در آن به نمایش گذاشته شد بحث برانگیز شد. حضوری که با انتقادات فراوان رسانه ها از مسولان مرکز گسترش مواجه شد و مسولان مرکز نیز در توجیه این اقدام خود اظهار داشتند که « به واسطه ارتباطات و تعاملاتی که توسط مسئولین محترم سازمان سینمایی کشور و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با آن ها صورت گرفت، خط مشی و سیاست های جشنواره ایدفا کاملاً تغییر کرد»

اما نمایش فیلم مستند « اعترافات اجباری» ساخته مازیار بهاری که موضوع این فیلم درباره ادعای شکنجه روانی بازجویان در ایران است باعث شد تا ثابت شود مسولان فرهنگی نه تنها هیچ دقتی در انتخاب جشنواره های ریز و درشت خارجی ندارند.

اما به نظر می رسد انتقاداتی که سال گذشته به مرکز گسترش شد نه تنها تاثیری در عملکرد مدیران آن نداشته بلکه متاسفانه از روی ناآگاهی و یا شاید خدای ناکرده آگاهانه صرف حضور در جشنواره های مختلف و قطورتر کردن بیلان کاری خود را به منافع ملی کشور ترجیح می دهند و در جشنواره ای شرکت و آنرا تبلیغ می کنند که آشکارا در پوستر خود از واژه خلیج و نه خلیج فارس استفاده می کند.

مرکز گسترش در تازه ترین شاهکار خود صبح امروز با ارسال خبری تحت عنوان نمایش فیلم کوتاه « کورسو» در جشنواره بین المللی فیلم خلیج در دُبی از شرکت در جشنواره خبر داد که میزبان آن همواره کوشیده است در سال های اخیر نام فارس را از خلیج جدا کند.

به هر حال اگر مسولان مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به واژه خلیج همیشگی فارس اعتقاد قلبی دارند نباید تحت هیچ شرایط حتی با توجیه تغییر در خط مشی و سیاست های یک جشنواره در آن جشنواره حضور پیدا کنند چه برسد به اینکه به تبلیغ این جشنواره ضد ایرانی نیز بپردازند. امیدواریم احتمالا در سیاست های کاری مرکز گسترش تغییراتی بوجود نیامده باشد که این مرکز را مجاب کند با فاصله چند ماه در دو جشنواره ضد ایرانی حضور پیدا کند.