رضا نوروزی در گفت وگو با پارس به نقل از (ایسنا) ، افزود: یکی از مهمترین استراتژی های کمیته امداد ایجاد خانواده پایدار است و با وجود آنکه در سال ۹۱ بیش از ۸۰ هزار جهیزیه برای مددجویان تهیه شده است، اما نتوانستیم برای بخش عمده ای از مددجویان جهیزیه فراهم کنیم.

۲۰۰ هزار مددجوی کمیته امداد، فاقد مسکن هستند

وی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ هزار خانوار مددجوی کمیته امداد فاقد مسکن هستند، افزود: هر ساله تعداد زیادی از این افراد را از طریق طرح بهسازی در روستاها و تهیه مسکن مهر در شهرها، خانه دار می کنیم، اما از آنجا که هزینه های این کار بسیار بالا بوده و برخی بانک ها مشکلات اعتباری دارند، نمی توانیم تمام مددجویان را از این طرح بهره مند کنیم.

مدیرکل امور ایتام و زنان سرپرست خانوار کمیته امداد خاطرنشان کرد: در شهرها به دلیل هزینه اضافه ای که مددجویان باید به عنوان مابه التفاوت برای تهیه مسکن مهر بپردازند، در حوزه خدمات دچار مشکل شده ایم.