به گزارش پارس به نقل از شفاف، مدیریت هواپیمایی کویت، یک فروند هواپیمای ایرانی را مجبور کرد با تمامی مسافرانش به ایران بازگردد.

مدیریت هواپیمایی کویت همچنین به هیچ یک از مسافران این هواپیمای ایرانی اجازه نداد پیاده شوند. دلیل این اقدام، فرود هواپیمای ایرانی در فرودگاه بین المللی کویت بدون اطلاع دادن به فرودگاه و کسب اجازه براساس چارچوب ها و قوانین اعلام شده است.

یک مقام آگاه در فرودگاه کویت در این باره به روزنامه کویتی السیاسه گفت: این هواپیما از اصفهان پرواز خود را آغاز کرده بود ساعت هفت صبح روز شنبه وارد فرودگاه کویت شد و فرود آمد اما به مسافران آن اجازه پیاده شدن داده نشد چرا که قبلا ویزای کویت را دریافت نکرده بودند. این هواپیما سپس مجبور شد با ترک کویت، به ایران بازگردد.

این هواپیمای ایرانی که مشخص نشده در مالکیت کدام شرکت هواپیمایی قرار دارد ۵۰ مسافر داشته است.

این منبع آگاه اضافه کرد: سازمان هواپیمایی کویت تحقیق رسمی را با کارمندان فرودگاه آغاز کرده است تا جزئیات حادثه فرود هواپیمای ایرانی بدون کسب اجازه قبلی مشخص شود.

در این تحقیق همچنین باید مشخص شود چه کسی به هواپیمای ایرانی اجازه فرود داده است در حالی که این هواپیما قوانین مربوطه را رعایت نکرده است. براساس قوانین هواپیماها حداقل باید ۲۴ ساعت قبل از ورود به فرودگاه، اجازه دریافت کنند.