به گزارش پارس به نقل از مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: مطابق قوانین و مقررات، اعضای هیأت مؤسس بانک ها و مؤسسات اعتباری حق دریافت هیچ گونه وجهی تحت عناوین مختلف از عموم مردم را نداشته و صرفاً می توانند از طریق انجام پذیره نویسی عمومی پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذی صلاح و هچنین طی تشریفات قانونی ذی ربط نسبت به تکمیل سرمایه لازم اقدام نمایند.

لذا به افرادی که علی رغم ابلاغ سیاست ها و ضوابط بانک مرکزی، همچنان بدون توجه به ضوابط ابلاغی، مرتکب تخلفات عدیده ای از جمله: دریافت وجوه غیرقانونی از مردم، استفاده از نام و سربرگ بانک پیش از اخذ مجوز از بانک مرکزی و… شد ه اند، هشدار داده می شود در صورت ادامه این فعالیتها، ضمن ارجاع پرونده به مراجع قضایی، تقاضای ایشان نیز از فهرست متقاضیان تأسیس بانک حذف می گردد.