به گزارش پارس ، اسماعیل بنی اردلان مدیر گروه رشته فلسفه هنر دانشگاه هنر در گفت وگو با فارس، به مناسبت ۲۰ فروردین سالروز شهادت شهید آوینی و روز انقلاب اسلامی، درباره هنر متعهد اظهار داشت: شهید آوینی کاری در مستند « روایت فتح» کردند که بسیار تأثیرگذار بود و تقلیدی و الهام گرفته از جای دیگری نبود.

وی افزود: یکی از ویژگی های این مستند، نوع روایت کردن، تصویرپردازی و نوع دید هنری است که می توان آن را متأثر از هویت ایرانی، انقلابی و اسلامی دانست.

بنی اردلان گفت: سازندگان روایت فتح، صداقت، درستی، تعهد و یک نوع فهم از انقلاب اسلامی داشتند که کار بسیار قوی و تأثیرگذاری ارائه کردند. روایت فتح خودش را از مستنداتی که در حوزه جنگ کار می شد متمایز کرد.

وی ادامه داد: آن چیزی که در ایران کار می شد معمولاً تقلیدی بود اما روایت فتح یادگار خوبی از جنگ برای ما به جا گذاشت.

استاد فلسفه هنر دانشگاه تهران گفت: شهید آوینی در حوزه های گوناگون مقالات و پرسش های بسیار تاثیر از خود به یادگار گذاشت و طرح مسائلی کردند که پرسش هایی مهم بود.

وی گفت: آوینی هنرمند متمایزی است برای اینکه هویت انقلاب، هویت متمایزی است. آوینی قصد داشت تمایز را فهم کند و طرح این سؤال ها و پرسش ها باعث می شد که دیگران و جوانان به این پرسش ها جواب دهند.

نویسنده کتاب « جامعه شناسی هنر» ادامه داد: خود این پرسش ها موجب شد تحولی در حوزه مباحث نظری سینما ایجاد شود و طرح چنین مباحثی موجب تعالی، بحث ها پیرامون سینمای دینی و اسلامی به جا گذاشت.

بنی اردلان ادامه داد: نباید برای طرح چنین پرسش هایی به جواب ها توجه کرد؛ جواب های چنیین مسائل مهمی نیستند و طرح مسائل مهم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرسش های شهید آوینی حول محور انقلاب، هویت اسلامی و انقلابی است و سعی داشت با طرح چنیین پرسش های به شکل گیری چگونگی سینمای انقلابی کمک کند تا سینمای ایران خود را از هویت غربی دور کند. طرح این مباحث اهمیت دارد و سؤال درست، نصف جواب است.