به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در لرستان، برای نخستین بار بعد از حدود ۶۵ سال، محل زندانی شدن آیت الله سیدابوالقاسم کاشانی در زندان فلک الافلاک خرم آباد در معرض دید گردشگران و مهمانان نوروزی قرار گرفت.

این محل که سال ۱۳۲۷ محل زندانی شدن آیت الله کاشانی بوده و در موزه ی مردم شناسی قلعه ی تاریخی فلک الافلاک قرار دارد، امسال برای اولین بار برای عموم بازگشایی شده است.

قلعه ی فلک الافلاک خرم آباد در دهه ی ۲۰ به عنوان زندان سیاسی رژیم پهلوی و تبعیدگاه محسوب می شد.