به گزارش پارس به نقل از سرویس « آموزش و پرورش» ایسنا، بزرگیان با اشاره به این مطلب که ساختار یک کلید برای موفقیت است، گفت: اگر این ساختار به درستی اصلاح شود دستگاه اجرایی به موفقیت دست می یابد.

وی از درخشش خوب وزارت آموزش وپرورش در اصلاح ساختار و پیگیری مجدانه مسئولان ارشد این وزارتخانه در این راستا نام برد و تصریح کرد: علاوه بر تجمیع مدارس در قالب مجتمع های آموزشی وپرورشی، قراردادن اطلاعات بیش از ۴۴ هزار مدرسه در اختیار مدیران ارشد وزارت آموزش وپرورش کار بسیار پسندیده ای بود که جای تقدیر دارد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اظهار کرد: برای برنامه ریزی علمی، داشتن اطلاعات صحیح وبه موقع یک ضرورت است.

وی با تاکید بر اهمیت اجرایی سندتحول بنیادین آموزش وپرورش، تصریح کرد: اجرای بندبند این سند نیاز به همتی بلند دارد.

بزرگیان با اشاره به این نکته که کار ساختار اداری آموزش وپرورش تقریباً به اتمام رسیده است، ادامه داد: ساختار استان های جدید نیز به صورت مداوم بروز رسانی می شود.

وی عملکرد آموزش وپرورش در بخش دولت الکترونیک را کاری زیبا و الگویی خواند و تصریح کرد: امروز فضای مجازی، تحریم های فرهنگی و خبری را از بین برده است.

رئیس ستاد جشنواره شهید رجایی با تاکید بر اجرای دقیق ۱۰ برنامه تحولی آموزش وپرورش به عنوان بستری مناسب برای شاخص های اختصاصی، توصیه کرد: با گزینش دقیق مدیران باید به آنها تفویض اختیار بیشتری شود و به سمتی برویم که مدارس از نظر مدیریتی خودگردان شوند.

وی به نمایندگی از رئیس جمهور از عملکرد آموزش وپرورش در دوسال گذشته تقدیر و تشکر کرد.

بزرگیان علت نامگذاری این جشنواره به شهید رجایی را در پرتلاشی و کم توقعی شهید رجایی ذکر کرد و گفت: تعلیم وتربیت، امری دشوار است که همتی بلند می خواهد، این موضوع حتی از سوی فلاسفه بنام غرب مانند کانت نیز مشهود است که در بین اقدامات بشر دو موضوع مملکت داری و تعلیم وتربیت را از هر امر دیگری دشوارتر دانسته است.

شایان ذکر است، در پایان لوح تقدیری از سوی بزرگیان به نمایندگی از ریاست جمهوری به معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی وزارت آموزش وپرورش اهداء شد.