به گزارش پارس سرهنگ رضا سلبی، رئیس مرکز کنترل و فرماندهی پلیس راهور ناجا در گفت وگو با خبرنگار انتظامی فارس گفت: برابر گزارش های دریافتی در محور کرج چالوس از میدان امیرکبیر تا محدوده تونل شماره ۵، محور هراز از پلور تا گزنک، محور قزوین رشت در محدوده رودبار و منجیل، ترافیک نیمه سنگین اعلام شده است.

رئیس مرکز کنترل و فرماندهی پلیس راهور ناجا در ادامه افزود: سایر جاده های کشور از ترافیک عادی و روان برخوردار است.