به گزارش پارس سرهنگ حمیدرضا خیلدار در گفت وگو با خبرنگار جامعه فارس با رد این مطلب که روند صید و شکار گونه های جانوری افزایش یافته است، اظهار داشت: صید و شکار گونه های جانوری نسبت به گذشته افزایش نیافته است.

وی اضافه کرد: به منظور حفظ و صیانت از محیط زیست همیشه میان محیط زیست با متخلفین درگیری وجود داشته است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست افزایش تورم را به عنوان عاملی موثر در رشد روند صید و شکار گونه های جانوری به صورت غیر مجاز اعلام کرد و افزود: زمانی که تورم در کشور افزایش می یابد و قیمت گوشت به کیلویی بیش از ۳۰ هزار تومان می رسد، متخلف بیشتر راغب شکار گونه های جانوری در مناطق حفاظت شده می شود.

وی بیان داشت: متخلفین و شکارچیان غیرمجاز در صدد هستند تا با شکار حیوانات گوشت آنها را به قیمت گزاف به مردم بفروشند.

خیلدار ادامه داد: بر همین اساس، یگان حفاظت محیط زیست میزان کنترل و نظارت خود را به واسطه بهره گیری از نیروهای بیشتر و همکاری سایر نهادها و ارگان های دیگر از جمله نیروهای بسیج، پلیس پیشگیری، مرزبانان و نیروهای انتظامی افزایش داده است.