به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری تسنیم به نقل ازروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دکتر" محمد حسین مصدق" در این رابطه افزود: قطب جنوب شرق کشور شامل دانشگاه های علوم پزشکی، رفسنجان، جیرفت، بم، کرمان، زاهدان و زابل است.

وی ادامه داد: در هفت روز نخست تعطیلات نوروزی سال جاری در منطقه جنوب شرق کشور ۷۹۵ مورد تصادف بوقوع پیوست که از این تعداد ۶۱۳ مورد به بیمارستان اعزام و ۹۰ مورد نیز در محل حادثه درمان شدند و ۸ مورد نیز فوت کردند.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت ۸۶ مورد لغو ماموریت برای کد های پیش بیمارستانی مراکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی قطب جنوب شرق کشور نیز اعلام شد.

دکتر مصدق با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته ۸۱۳ مورد تصادف گزارش شده بود، اظهار داشت: از این تعداد ۵۴۸ مورد اعزام به بیمارستان، ۱۴۲ مورد در محل حادثه درمان شدند.

وی بیان کرد: در همین مدت نیز ۲۳ مورد فوتی و ۹۱ مورد لغو ماموریت نیز به مراکز نیز اعلام شد.

معاون اجرایی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، تعداد ماموریت های این مرکز در سطح شهرستان کرمان از ابتدای فروردین ماه تا پایان هفتمین روز از این ماه، ۲۹۸ مورد اعلام کرد.

وی اظهار داشت: از این تعداد یک مورد فوتی، َ ۲۱۹ مورد اعزام به بیمارستان، ۴۹ مورد درمان در محل حادثه اعلام شده است.

وی گفت: در مدت مشابه سال گذشته، ۴۱۲ مورد تصادف بوقوع پیوست که از این تعداد ۲۴۷ مورد اعزام به بیمارستان، ۹۸ مورد درمان در محل و ۶ مورد فوتی اعلام شد.

به گفته وی تعداد پایگاه های جاده ای و شهری مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمان شامل دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، رفسنجان، جیرفت و. بم ۱۳۴ پایگاه و ۲۱۳ پایگاه جاده ای و شهری در قطب جنوب شرق کشور در تعطیلات نوروز مستقر است.