به گزارش پارس به نقل ازمرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، مهری سویزی عصر دیروزدر دومین روز از گردهمایی اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش کشور در اردوگاه شهید باهنر تهران گفت: شرکت کنندگان آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی قریب ۷۰۰ هزار نفر بوده اند که از این تعداد ۴۰۰ هزار نفر متقاضی رفتن به مدارس راهنمایی و ۳۰۰ هزارنفر متقاضی رفتن به دبیرستان ها می باشند.

وی ادامه داد: از مجموع ۷۰۰ هزار شرکت کننده در آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی، ۵۰۶ هزار نفر معادل ۷۳ درصد کل شرکت کنندگان متقاضی رفتن به مدارس سمپاد و بقیه به مدارس نمونه دولتی می باشند.

سویزی، تهران را با ۸۱ هزار متقاضی دارای آمار بیشترین شرکت کننده در آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی اعلام و اظهار کرد: از این تعداد ۶۰ هزار نفر متقاضی رفتن به مدارس سمپاد بوده اند.

وی افزود: از کل شرکت کنندگان تهرانی ۷۵ درصد و از کل شرکت کنندگان کشوری ۷۳ درصد متقاضی ورود به مدارس سمپاد بوده اندو سایر متقاضیان نیز برای ورود به مدارس نمونه دولتی اظهار تمایل داشته اند.

سویزی، سوگیری و انتخاب مردم برای فرستادن فرزندانشان به مدارس سمپاد را آگاهانه، براساس کیفیت این مدارس و مشاهده پیشرفت فرزندان آنان اعلام کرد.

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان تصریح کرد: قبل از تحول بنیادین ۲۷۹ مدرسه سمپاد و در حال حاضر ۶۶۲ مدرسه سمپاد در کشور وجود دارد.

سویزی، رشد مدارس سمپاد طی سه سال اخیر نسبت به ۳۰ سال گذشته را نزدیک به ۹۶ درصد اعلام کرد و گفت: تا سال ۱۳۸۸ فقط ۹۲ شهر کشور با ۳۳۸ مدرسه سمپاد ۶۰ هزار دانش آموز را تحت پوشش داشت که این رقم تا مهر سال ۹۲ به ۲۰۶ شهر با ۱۵۰ هزار دانش آموز و ۶۶۲ مدرسه سمپاد افزایش یافته است.