به گزارش پارس به نقل از آخرین نیوز، بر اساس قانونی که شصت سال پیش در این کشور به اجرا درآمد، در روزهای تعطیلات عید پاک رقصیدن در ملاء عام ممنوع است.

ولفگانگ هوبر، مسئول سابق کلیسای اوانجلیکا در آلمان می گوید: « به نظر من هیچ کس با ارج نهادن به این روز ها و گذراندن آنها در سکوت مشکلی ندارد. این احترام به افرادی است که به این مذهب باور دارند. »

سال گذشته نیز صد ها نفر از جوانان در شهر فرانکفورت آلمان با هدفونی در گوش به خیابان ها آمدند تا ضمن رعایت قانون در سکوت برقصند و به قانون منع رقص اعتراض کنند!