محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در خصوص کیفیت هوای امروز(دوشنبه) تهران اظهار داشت: بر اساس شاخص‌های کیفی به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا تا ساعت 8 صبح، کیفیت هوا برای پایتخت نشینان با میانگین شاخص کیفی 42 برای ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در وضعیت پاک قرار دارد. همچنین ذرات معلق کمتر 10 میکرون 24 و منواکسیدکربن 26 است.

وی تصریح کرد: کیفیت هوای پایتخت در پاک ترین شرایط نسبت به روزهای گذشته قرار دارد.

آلودگی هوای تهران در چند هفته اخیر بیشتر در شرایط ناسالم قرار داشت که این شاخص تا ساعت ۱۱ صبح روز جمعه هفته گذشته با قرار گرفتن بر روی عدد ۹۶ در شرایط سالم قرار گرفت.پس از مدت‌ها که آلودگی هوا، کوه‌های تهران را به فراموشی داده‌ بود، حالا این کوه‌ها، با پاک شدن هوا که شاید چند وقتی هم بیشتر دوام نیاورد به چشم آمده‌اند.