به گزارش پارس سید مظفر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هم اکنون ترافیک در مسیر قزوین رشت، کرج - قزوین، قزوین زنجان و بوئین زهرا به همدان و ساوه نیمه سنگین گزارش شده
است.

وی، مهمترین عامل سوانح جاده ای را انحراف به چپ و واژگونی خودروها ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعلام کرد و از رانندگان خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

سرهنگ حسینی، با بیان اینکه برخی از تصافات بر اثر توقف بدونه در نظر گرفتن اصول ایمنی در حاشیه جادها صورت می گیرد افزود: رانندگان باید از توقف در حاشیه سواره رو جاده ها به شدت
پرهیز کنند.

فرمانده پلیس راه استان قزوین در پایان یادآورشد: در روز گذشته خوشبختانه سانحه ای نداشته ایم.