به گزارش پارس به نقل از ایسنا « تیم شادبولت» حدود ۲۶ ساعت و ۴ ثانیه در یک مصاحبه تلویزیونی و بدون وقفه صحبت کرد و توانست رکورد جدیدی را به دست آورد.

نماینده ثبت رکوردهای جهانی گینس پس از اتمام این مصاحبه به « شادبولت» و « تام کنروی» مصاحبه گر این برنامه مدرکی را به دلیل این مصاحبه ماراتن مانند، اعطا کرد.

« شاد بولت» در این مصاحبه در مورد موضوعات متنوعی از جمله زندگی گذشته اش با مصاحبه گر صحبت کرد.

به گفته « کنروی» این اتفاق که به طور زنده پخش شد، یکی از طولانی ترین مصاحبه یک به یک در رسانه های نیوزیلند بود.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی The week، رکورد پیشین طولانی ترین مصاحبه به مدت ۱۲ ساعت و ۳۰ ثانیه سال ۲۰۰۹ میلادی در اسپانیا به دست آمده بود.