به گزارش پارس به نقل از مهر، حمیدرضا اشراقی اظهار داشت: با توجه به ضرورت وجود بانک اطلاعات تشکل های قانونی حوزه کارفرمایی در سطح ملی و استانی و همچنین به منظور برنامه ریزی عملیاتی و مشارکت بیشتر کارفرمایان در تدوین برنامه ها و سیاستگذاری های راهبردی و کاربردی سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل کارفرمایان و سازمانهای معاونت فرهنگی اجتماعی با هماهنگی مراجع مختلف مرتبط با حوزه کارفرمایان اقدام به جمع آوری اطلاعات و مشخصات اعضای هیأت مدیره تشکل های صنفی قانونی کارفرمایان سراسر کشور و نمایندگی های آنان کرده است.

وی افزود: با انجام مکاتبات گسترده با دفاتر تشکل های صنفی اصلی کارفرمایی کشور از جمله اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تهران، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف تهران و ایران، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، کنفدراسیون صنعت ایران و انجمن مدیران صنایع ایران ومشارکت حوزه های آمار و امور استان های سازمان تأمین اجتماعی، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنایع و معادن و تجارت، مشخصات اصلی کانون ها، انجمن ها و تشکل های فعال کارفرمایی در استانها و شهرهای مختلف کشور جمع آوری شده است.

اشراقی گفت: هم اکنون در حال پیگیری موضوع ایجاد سیستم مکانیزه و نرم افزاری بانک اطلاعات از طریق ظرفیت های موجود سازمان تأمین اجتماعی هستیم.

وی با بیان اینکه با تکمیل اطلاعات تشکل های صنفی کارفرمایی فعال در سراسر کشور از این پس امکان اجرای برنامه های مختلف با مشارکت تشکل های یاد شده به شکل گسترده و موثر در سطح تمامی استانهای کشور وجود دارد، اظهار امیدواری کرد با راه اندازی سامانه بانک اطلاعاتی تشکل های صنفی کارفرمایان سراسر کشور به مرور امکان ارتباط مستمر و آنلاین با اعضای هیأت مدیره تمامی تشکل ها فراهم شود و به تحقق اصل سه جانبه گرایی و استفاده از فن آوری روز و امکانات مکانیزه ارتباطی کمک کنیم.