به گزارش پارس به نقل از فارس، امروز قرار است از لحظاتی دیگر ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات «ب-ز» متهم پرونده فساد نفتی آغاز شود.

این متهم تاکنون بیش از 60 صفحه از دفاعیات 200 صفحه‌ای خود را به دادگاه ارائه کرده است که امروز نیز دادگاه آماده استماع بقیه دفاعیات وی است.