~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس ب-ز متهم بزرگترین پرونده فساد نفتی لحظاتی قبل تحت تدابیر شدید امنیتی وارد دادگاه انقلاب تهران شد.

وکیل متهم رسول کوهپایه زاده نیز به دادگاه انقلاب آمده تا در دومین روز از دفاعیات موکلش حضور داشته باشد.

قرار است براساس اعلام قاضی صلواتی دادگاه در ساعت 9 صبح آغاز شود.

ساعت ۰۹:۰۰

سرانجام با حضور قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران پنجمین روز محاکمه بزرگترین متهم پرونده فساد نفتی آغاز شد.

روز گذشته ب-ز موفق شد طی ۳ ساعت ۴۴ صفحه از دفاعیات ۲۰۰ صفحه‌ای خود را به دادگاه ارائه کند.