~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری ایسنا مقامات محلی منطقه «گوانگشی» اظهار کردند: در مجموع 1199 کیلوگرم ماده مخدر «کتامین» و مقدار زیادی ماده اولیه برای تولید مواد مخدر در این عملیات کشف و ضبط شده است.

در اوایل سال 2014 میلادی، پلیس چین به این موضوع پی برد که قاچاقچیان موادمخدر از استان «گوانگ دونگ» قصد دارند مقداری موادمخدر در شهر «یولین» تولید کنند. در سپتامبر 2015 تعامل میان قاچاقچیان موادمخدر در این دو منطقه متداول‌تر شد.

در پانزدهم ماه جاری میلادی پلیس این کشور با شناسایی آزمایشگاه تولید موادمخدر در شهر یولین، هشت نفر را دستگیر و 1199 کیلوگرم ماده مخدر کتامین و بیش از دو تن ماده اولیه برای تولید موادمخدر را کشف و ضبط کرد. همچنین به دنبال این عملیات 14 متهم دیگر هم دستگیر شدند.