~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری ایسنا محمد میرزابیگی با تاکید بر لزوم حرکت متوازن در حوزه سلامت گفت: معتقدم که باید در نظام سلامت با اولویت قرار دادن مردم حرکت‌های خود را به صورت متوازن پیش ببریم، چراکه رشد یا غفلت یکجانبه مشکل‌ساز است. در حال حاضر کمبود نیرو معضلی است که همه را اعم از مردم، پرستاران و ساختار وزارت بهداشت را اذیت می‌کند. همچنین بحث نظام پرداخت و نوع کارانه‌ها در حوزه پرستاری نیز از دهه هفتاد مورد نقد بوده است.

وی با بیان اینکه در حوزه کمبود نیرو چند اقدام صورت گرفته است، گفت: یکی از اقدامات درباره بیمارستان‌های تازه تاسیس است که مجوز 7000 نیروی بالینی با اولویت نیروی پرستاری را اخذ کرده‌ایم، همچنین حدود 9000 پرستار در قالب طرح تحول سلامت بکارگیری شده‌اند. اقدام دیگر اینکه موسسه متمرکزی با عنوان کارآفرینان سلامت راه‌اندازی شد تا نیروهای خریدخدمت را به کار گیرد تا استثمارهایی را که شرکت‌ها در گذشته نسبت به نیروهای خرید خدمت می‌کردند از بین برود. در این راستا با 10 الی 11 دانشگاه قرارداد منعقد کردیم و صاحب امتیاز آن وزارت بهداشت است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: در رابطه با نظام پرداخت اولین گامی که برداشته شد، اختصاص 880 میلیارد تومان برای به روزرسانی کارانه‌های پرستاری بود. همچنین روش پرداخت عملکردی با روش قبلی جایگزین شد، البته اصول عملکردی ما را به سمت عدالت در پرداخت می‌برد اما قبول داریم که فرعیات آن مشکلاتی داشت و اصلاحیه‌های زیادی هم به آن خورد البته در این زمینه با درخواست کارکنان و اجماع دانشگاه‌ها قرار شد که دانشگاه‌ها برای انتخاب نظام پرداخت اختیار داشته باشند.

کمبود حداقل 120 هزار پرستار در کشور

میرزابیگی درباره کمبود پرستار گفت: گروه پرستاری ما حداقل باید به 260 هزار نفر برسد. در حال حاضر گروه پرستاری حدود 140 هزار نفر است و بالغ بر 120 هزار پرستار نیاز داریم. باید توجه داشته باشیم که پرستار فقط مخصوص بیمارستان‌ها نیست بلکه نیاز داریم تا خدماتی مانند درمان در منزل نیز فعال شود.

وی با اشاره به افزایش جاذبه‌ها در حوزه پرستاری گفت: از طرفی مشکل این است که ما پرستار کافی نداریم که در این راستا اقدامات دیگری در حوزه آموزش و تربیت پرستار صورت گرفته است به طوری که از اول امسال ظرفیت دانشکده‌های پرستاری به دو برابر افزایش یافت.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه پرستاری سه سطح خدمات اولیه، عمومی و تخصصی را دارد، گفت: هیچ کجای خدمات اولیه توسط پرستاران دانشگاهی ارائه نمی‌شود، برهمین اساس در سطح اولیه تربیت 10 هزار نفر را با عنوان کمک پرستار آغاز کرده‌ایم. در سطح خدمات عمومی نیز ظرفیت 181 دانشکده پرستاری به دو برابر افزایش پیدا کرده است. همچنین بحث بکارگیری مربیان و اساتید بالینی نیز در دستورکار است.

میرزابیگی با اشاره به قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، گفت: قانون تعرفه پرستاری که چندین سال بلاتکلیف بود، اکنون به شورای عالی بیمه رفته و گفته شده که این قانون در چند بیمارستان به صورت آزمایشی اجرا شود تا ترس کارشناسان شورای عالی بیمه بریزد.